Způsob platby

VÁŽENÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI POZOR!

   Aktualizované informace ke stravování- změna způsobu platby za stravné

Od školního roku 2020/2021 bude splatnost záloh probíhat zálohově, bezhotovostně do 15. dne  na následující měsíc

(např. platba došlá na účet MŠ do 15.08. 2020 = zaplaceno září).

Stravné se přihlašuje a odhlašuje  den předem nebo do 7:00 téhož dne.

Způsob placení:

stravné se platí zálohově na účet MŠ u banky:

ČSOB, Dvůr Králové nad Labem

- číslo účtu: 182 037 874/ 0300

- variabilní symbol: uvedený na přihlášce ke stravování

- specifický symbol: uvedený na přihlášce ke stravování

 

Výše zálohy na stravné se nemění:

- je stanovena na částku: 750,- Kč měsíčně

- děti, které v tomto školním roce dovrší 7let, platí 820,- Kč měsíčně

- k této záloze je nutné přičíst úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 500,- Kč měsíčně (bezúplatné vzdělávání je poskytováno dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku)

 

Měsíční platby včetně úplaty za předškolní vzdělávání činí:

- děti, které v daném školním roce dosáhnou 7 roků, platí 820,- Kč stravné měsíčně

- děti, které dosáhnou pátého roku věku k počátku školního roku 750,- Kč stravné měsíčně

- ostatní  děti 750 ,- měsíčně stravné + 500,- úplata = celkem 1250,-

Děti, které plní povinnou předškolní docházku jsou osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání.

Splatnost záloh:

požadujeme zaplacení vždy do 15. dne v měsíci na měsíc dopředu
( t.j. platba došlá na účet MŠ do 15.8. = zaplaceno na měsíc září)

První platbu tedy pošlete k 15. srpnu 2020 – platby došlé v červenci budou započítány do starého období a budou vráceny při vyúčtování v září!!

Případné dotazy týkající se školního stravování Vám zodpoví
 na tel. č.: 499 320 193 pro MŠ Elišky Krásnohorské 2428 a Verdek 72 vedoucí stravování p. Šenfeldrová

na tel. č.: 499 623 940 pro MŠ Slunečná vedoucí stravování p. Bezrová

 

Děkujeme za spolupráci, ředitelství MŠ

 

náhodné foto
dnes je čtvrtek
22. 4. 2021

svátek má
Evženie


Provoz MŠ:

MŠ E. Krásnohorské

6:30 - 16:30

MŠ Slunečná

6:30 - 16:30

MŠ Verdek

6:30 - 16:00
© MŠ Elišky Krásnohorské 2016 | design: Renografik | script: E-Profi