Budova školy

Mateřská škola Slunečná je pavilonová škola v okrajové části města, které se všeobecně říká „Baierův kopec“. Ve dvou hlavních budovách je umístěno šest tříd. Ve žluté budově se nachází dvě třídy ve věkovém složení 3-4 roky a 5-7 let, v zelené budově jsou čtyři třídy z toho dvě běžného typu ve věkovém složení 3-4 roky a 5-7 let a další 2 třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Třídy jsou prostorné a vzdušné umožňující dětem klidné prostředí. Nábytek ve třídách je uzpůsoben tak, aby vyhovoval dětem předškolního věku a potřebám dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou pracovní místa pro strukturované úkoly, koutky pro relaxaci, dostatek didaktického materiálu. Děti mají přístup k digitálním technologiím pro rozvoj informační gramotnosti.

Mezi budovami je hospodářská část s kancelářemi, školní jídelnou, kotelnou a bývalým služebním bytem. V současné době probíhá postupná rekonstrukce dětských umýváren. Školku obklopuje rozlehlá zahrada, je vybavena pískovišti, altánkem pro děti a zabudovanými zahradními prvky (Tomovy parky).  Zahrada školy je členitého rázu, což umožňuje dětem celkové pohybové vyžití. Pozemky jsou vybaveny kompostéry, na školní zahradě jsou vyvýšené záhony. V blízkosti je les, rybník a městský park.

Děti pravidelně navštěvují tělocvičnu, absolvují plavecký výcvik. Kulturní zážitky zajišťuje pro děti Hankův dům i divadélka, která občas zavítají mezi děti přímo do mateřské školy. Dále navštěvují děti  ZOO, spolupracují s Městským muzeem, Městskou knihovnou Slavoj a místními firmami, kde formou exkurzí děti získávají povědomí o opravdovém světě. Do dění v mateřské škole se zapojují i rodiče. 

Vzdělávání

Pedagogičtí pracovníci dbají na to, aby byly děti co nejvíce samostatné, tvořivé, učily se vzájemné toleranci, spolupráci a získávaly tak potřebné kompetence pro vstup nejen do základní školy, ale do života jako takového. Práce pedagogů je zaměřená na získávání vlastních zkušeností dětí, seznamování s okolním prostředím, budování vztahu k přírodě a činnostem v blízkém okolí, například polytechnické a enviromentální činnosti na zahradách v rámci pěstování drobných plodin.

 

Třídy

Zelená pastelka

Zelená pastelka

 • Místnost: VI. třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (přízemí)
 • Počet dětí: 10
 • Telefon:  +420 778 456 553
 • Omlouvání dětí Naše MŠ - škola blízká rodičům (nasems.cz)  - nejdéle do 7.00 hodin
 • Učitelky: Mgr. Pavla Otradovská, Andrea Kosinová (asistentka)

Žlutá pastelka

Žlutá pastelka

 • Místnost: VII. třída běžného typu - starší děti (přízemí)
 • Počet dětí: 18
 • Telefon:  +420 778 456 553 
 • Omlouvání dětí Naše MŠ - škola blízká rodičům (nasems.cz)  - nejdéle do 7.00 hodin
 • Učitelky: Pavla Vránová, DiS., Mgr. Jana Tremerová

Modrá pastelka

Modrá pastelka

 • Místnost: VIII. třída běžného typu - mladší děti (1. patro)
 • Počet dětí: 18
 • Telefon: +420 778 458 734 
 • Omlouvání dětí Naše MŠ - škola blízká rodičům (nasems.cz)  - nejdéle do 7.00 hodin
 • Učitelky: Jitka Dvořáčková, Bc. Naděžda Benciová

Červená pastelka

Červená pastelka

 • Místnost: IX. třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (1. patro)
 • Počet dětí: 10
 • Telefon:  +420 771 270 498 
 • Omlouvání dětí Naše MŠ - škola blízká rodičům (nasems.cz)  - nejdéle do 7.00 hodin
 • Učitelky:  Mgr. et Mgr. Denisa Petříková, Lucie Hurtová, DiS. (asistentka)

Oranžová pastelka

Oranžová pastelka

 • Místnost: X. třída dětí od 3 do 4,5 let
 • Počet dětí: 24
 • Telefon:  +420 778 456 044 
 • Omlouvání dětí Naše MŠ - škola blízká rodičům (nasems.cz)  - nejdéle do 7.00 hodin
 • Učitelky: Bc. Lucie Svědirohová, Štěpánka Černá

Bílá pastelka

Bílá pastelka

 • Místnost: XI. třída dětí od 4,5 let do 6 let
 • Počet dětí: 24
 • Telefon:  +420 778 455 425 
 • Omlouvání dětí Naše MŠ - škola blízká rodičům (nasems.cz)  - nejdéle do 7.00 hodin
 • Učitelky: Bc. Iva Schweidlerová, Tereza Doležalová DiS.

Provozní doba

 • MŠ E. Krásnohorské: 6:30 - 16:30 hodin
 • MŠ Slunečná: 6:30 - 16:30 hodin
 • MŠ Verdek: 6:30 - 16:00 hodin

Telefonní kontakty

 • MŠ E. Krásnohorské: +420 499 320 193
 • MŠ Slunečná: +420 499 623 940
 • MŠ Verdek: +420 499 621 372

Vedení školy

 • Adresa: E. Krásnohorské 2428
 • Telefon: +420 499 318 386
 • Email: reditelstvi@mskrasnohorske.cz
 • Datová schránka: dzrkq5g