Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Zápis do MŠ pro všechna pracoviště (MŠ Elišky Krásnohorské, MŠ Slunečná a MŠ Verdek) se uskuteční v sídle ředitelství školy v MŠ, Dvůr Králové nad Labem,Elišky Krásnohorské 2428

V úterý 14. května 2024 od 10:00 do 14:00 hodin
ve středu 15. května 2024 od 12:00 do 14:00 hodin

Podrobné informace a žádost najdete v sekci dokumenty/tiskopisy/zápis

Elektronický předzápis

Elektronický předzápis pro urychlení a zjednodušení procesu podání žádosti bude zpřístupněn od 25. 4. do 12. 5. 2024. Další výhodou tohoto procesu podané žádosti je využití rezervačního systému času.K ověření elektronicky podané žádosti je nutné se osobně dostavit ve výše uvedených dnech. Přístup k elektronickému zápisu naleznete zde: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/dknl-elisky-krasnohorske Informace a pokyny jsou uvedeny v elektronickém systému. 

Nejčastější dotazy k přijímacímu řízení do mateřské školy

Bude moje dítě s jistotou přijato? K předškolnímu vzdělávání jsou děti přijímány dle stanovených kritérií, které jsou součástí informací k přijímacímu řízení na webových stránkách mateřské školy.

Má vliv na přijímací řízení pořadí podané žádosti k přijetí dítěte do MŠ? Ne Mateřská škola postupuje dle stanovených kritérií k přijímacímu řízení.

Mohu si vybrat konkrétní budovu nebo třídu? Mateřská škola při přijímacím řízení postupuje dle stanovených kritérií. Zákonný zástupce může do poznámky na žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doplnit preferenci pracoviště. Dítě je přijímáno v rámci správního řízení do právního subjektu školy. O umístění dětí v rámci subjektu Mateřské školy rozhoduje ředitelka školy dle volných míst ve třídách a počtu volných míst odloučených pracovišť.

Bude před nástupem dítěte do školy informační schůzka? Po zpracování a po vyvěšení výsledků přijímacího řízení budou v měsíci červnu vyvěšeny informace týkající se informačních schůzek pro nově přijaté děti. Prosím sledujte tedy průběžně webové stránky školy.

Může dítě po přijetí nastoupit do MŠ o měsíc nebo měsíce později? Nástup dítěte je možné individuálně domluvit s ředitelstvím školy nebo se zástupci ředitelky jednotlivých pracovišť. Na webových stránkách školy www.mskrasnohorske.cz v sekci ?Kontakty? je možné najít kontaktní údaje do kanceláře školy nebo na jednotlivá odloučená pracoviště.

Je nutné vylnit další dokumenty týkající se docházky dítěte do MŠ před informační schůzkou? Potřebné dokumenty zákonní zástupci obdrží v průběhu informační schůzky. Bližší informace o informačních schůzkách budou vyvěšeny na webových stránkách školy v měsíci červnu.

Co je nahlídnutí do spisu při přijímacím řízení? Zákonný zástupce má právo nahlídnout do spisu a tím si ověřit, že mateřská škola do spisu dítěte uložila veškeré podané a vytvořené dokumenty ve správním řízení. Nahlídnutím do spisu zákonný zástupce nezjistí, zda bylo dítě do MŠ přijato či nikoliv.

Co je elektronický předzápis? Zákonný zástupce může využít elektronickou podobu vyplnění žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy pro urychlení administrativy žádostí. Elektronický předzápis neslouží jako jedna z možností oficiálního podání žádosti.

Provozní doba

  • MŠ E. Krásnohorské: 6:30 - 16:30 hodin
  • MŠ Slunečná: 6:30 - 16:30 hodin
  • MŠ Verdek: 6:30 - 16:00 hodin

Telefonní kontakty

  • MŠ E. Krásnohorské: +420 499 320 193
  • MŠ Slunečná: +420 499 623 940
  • MŠ Verdek: +420 499 621 372

Vedení školy

  • Adresa: E. Krásnohorské 2428
  • Telefon: +420 499 318 386
  • Email: reditelstvi@mskrasnohorske.cz
  • Datová schránka: dzrkq5g