Vážení rodiče, od 1.1.2024 vstoupila v platnost novela § 123 odst 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na základě této novely nově stanovuje výši úplaty zřizovatel školy. Rada města Dvůr Králové nad Labem, na 52. zasedání stanovila  od 1.9. 2024 úplatu 600 Kč měsíčně (stávající výše). "Vnitřní předpis školy o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole" upravuje výši, způsob hrazení a podmínky osvobození (včetně žádosti) od úplaty. Je publikován na webových stránkách školy v sekci dokumenty - řády a normy. Ředitelství MŠ

Provozní doba

  • MŠ E. Krásnohorské: 6:30 - 16:30 hodin
  • MŠ Slunečná: 6:30 - 16:30 hodin
  • MŠ Verdek: 6:30 - 16:00 hodin

Telefonní kontakty

  • MŠ E. Krásnohorské: +420 499 320 193
  • MŠ Slunečná: +420 499 623 940
  • MŠ Verdek: +420 499 621 372

Vedení školy

  • Adresa: E. Krásnohorské 2428
  • Telefon: +420 499 318 386
  • Email: reditelstvi@mskrasnohorske.cz
  • Datová schránka: dzrkq5g