ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ OD 26.4.2021

Vážení rodiče,

od 26. dubna 2021 se obnovuje výuka mateřské školy v plném rozsahu, tj. pro všechny přijaté děti.

Od uvedeného dne se děti v MŠ NEBUDOU TESTOVAT!

 

I nadále platí:

1.dítě bude mít v šatně jednu hygienickou roušku,

2.vstup rodičů do budovy MŠ pouze s respirátorem

3.v budově školy se zdržovat po dobu nezbytně nutnou.

 

DŮSLEDNĚ KONTROLOVAT ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE, zákaz pobytu s příznaky jakéhokoliv onemocnění.

 

Sledujte prosím pravidelně naše webové stránky, veškeré informace a změny budou uvedeny na stránkách MŠ.

Děkujeme, vedení MŠ

 

(prosíme rodiče o zaslání sms na jednotlivé třídy, zda od pondělí 26.4. nastoupí vaše dítě do MŠ, děkujeme)

 

 

 

 

 
  Omezení provozu MŠ v době hlavních prázdnin 2021 od 1.7. do 31.8. 2021

Vážení rodiče,

informace týkající se omezení provozu Mateřské školy v době hlavních prázdnin společně s přehledovou

tabulkou najdete v sekci "Dokumenty".

Děkujeme za spolupráci

Ředitelství školy

 
  Informace k přijímacímu řízení 2021/2022

Vážení rodiče,

informace týkající přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 najdete v sekci "Zápis",

v sekci "Tiskopisy" najdete formuláře k přijímacímu řízení. Školské obvody a další dokumenty najdete v sekcu "Úřední deska"

Děkujeme za spolupráci

Ředitelství školy

 
  INFOMRACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCZ ZAŘÍZENÍ OD 12.4. DO ODVOLÁNÍ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR

dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a

1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V mateřských školách:

 • dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání
 • dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí:

V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní

zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,
 • školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Zákonní zástupci jsou povinni doložit potvrzení zaměstnavatele, že skutečně pracují ve

výše uvedených profesích.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení:

od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti

2x týdně neinvazivními Ag testy, které jsou školou zajištěny.

Podrobně zpracovaný vnitřní předpis k testování dětí je zveřejněn  na webových stránkách

školy v sekci „Úřední deska“. Prosíme všechny zákonné zástupce o jeho důkladné prostudování.

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách

a školských zařízeních ZDE https://testovani.edu.cz/

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců ve školách a školských zařízení:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat zaměstnance,

kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, 2x týdně Ag testy.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest:

Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak,

že v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci,

děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

 

Instruktážní videa k používanému testu v MŠ (LEPU test) naleznete

ZDE https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Děkujeme za spolupráci

Ředitelství MŠ

 
  Provoz MŠ OD 12.4.

Vážení rodiče,

k dnešnímu dni jsme zatím nedostali žádné konkrétní informace k nástupu předškoláků,

případně dětí rodičů vybraných povolání (IZS apod.), připravovanému na pondělí 12.4.

Ihned po obdržení konkrétních informací se s Vámi neprodleně spojíme,

prosíme, sledujte bedlivě webové stránky školy, veškeré informace budou zavěšeny na web.

 

                                                                                                  Ředitelství MŠ

 

 
  VESELÉ VELIKONOCE

 
  Aktualizace informací k 28.3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření,
 • kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021,
 •  kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení:
 • (dostupné https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM)
 •  do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Děkujeme za pochopení, ředitelství MŠ

 
  Informace o provozu školy 20.3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření,
 • kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021
 • (dostupné ZDE https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM)
 • do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Děkujeme za pochopení Ředitelství MŠ

 
 

Vážení rodiče,

ve dnech 15.3. - 19.3.  2021 byly po provedeném vyúčtování stravného (za období září 2020 - únor 2021) odeslány přeplatky na bankovní účty plátců.

Tímto Vás žádáme o kontrolu na svých účtech.

V případě nejasností volejte vedoucí školní jídelny - sekce kontakty

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021 Vám bude vrácena při vyúčtování k 31. 8. 2021.

V případě změny bankovních účtú prosím kontaktujte vedoucí stravování.

Děkujeme za spolupráci ředitelství školy

 
  Zápis do Základních škol pro školní rok 2021/2022

 

Vážení rodiče,
informace o zápisu dětí do prvních tříd základních škol města Dvůr Králové nad Labem jsou k dispozici na webových stránkách základních škol:
 
ZŠ Schulcovy sady:
www.zsdknl.cz
ZŠ 5. května:
http://zs5kvdk.cz/zapis-deti-do-1-rocniku-skolniho-roku-20212022/
ZŠ Strž:
https://www.zsstrz.cz/Skola/Aktuality/
ZŠ Podharť:
http://www.zspodhart.cz/informace-pro-zaky-a-rodice/zpravy-ze-skoly-organizacni-pokyny/1579-informace-k-zapisu-pro-sk-rok-2021-2022

 

Ředitelství školy

 
  4.3. 2021 Aktuální informace

Vážení rodiče,

Úplata za předškolní vzdělávání bude adekvátně snížena vzhledem k délce přerušení provozu MŠ

dle nařízení vlády.

Vedení MŠ

 
  Informace týkající se DYSTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci Vám zveřejňujeme informace ohledně distančního vzdělávání.

 

 • Toto vzdělávání je povinné pro všechny děti předškolního věku, a proto platí i při uzavření MŠ nadále povinnost děti omlouvat (třídní telefony MŠ), pokud se nebudou moci z nějakého důvodu vzdělávání účastnit.

 

 • Distanční vzdělávání se uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a dle našeho ŠVP.

 

 • Na stránky naší školy budou vkládány do složky „Co bylo a bude“, „ Distanční vzdělávání“  různé rozmanité materiály (pracovní listy, aktivity, činnosti, odkazy apod.).

 

 • Úkoly se budou po nástupu do MŠ zakládat do portfolia dětí (o průběhu odevzdávání budete včas informováni).

 

 • Do distančního vzdělávání lze aktivně zapojit děti tím, že budou samy navrhovat témata, která chtějí prozkoumat a kterým se chtějí věnovat. Přivítáme, když se aktivně zapojíte. Vaše návrhy můžeme diskutovat při online setkáních.

 

 • Zákonným zástupcům bude poskytována zpětná vazba (individuálně, písemně, osobně). 
 • Jednou týdně se spojíme s vašimi dětmi on-line

Budeme vás předem informovat prostřednictvím SMS nebo emailem

 

 • Komunikace s rodiči bude probíhat dle individuálních možností zákonných zástupců (osobní účast rodiče, písemně – elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty, telefonicky).
 • Mějte se krásně, přejeme Vám hlavně pevné zdraví.
 
  Informace - OŠETŘOVNÉ

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM

Veškeré informace k ošetřovnému jsou uvedeny zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Vedení MŠ

 
  Distanční vzdělávání od 01.03. 2021

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude z MŠMT mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne. Aktuální informace budou zveřejněny na webu školy.

 
  Vyzvednutí věcí a oblečení

Vážení rodiče,

v případě potřeby je možné si vyzvednout věci nebo oblečení ze šaten dětí ve středu 3.3. 2021 od 8:00 do 12:00

nebo po telefonické domluvě s třími učitelkami.

Děkujeme za spolupráci

Ředitelství MŠ

 
  Krizové opatření o omezení provozu škol a š. zař. s účinností od 27. 2.

Vážení rodiče, 

 

na základě rozhodnutí vlády č. 200 https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM a vzhledem

k závažné epidemiologické situaci, je MŠ uzavřena od 1. 3. 2021.  Prosíme sledujte naše webové stránky,

kde se dozvíte bližší informace.

Děkujeme a přejeme pevné zdraví

Ředitelství MŠ

 

 

 

 
 

Vážení rodiče,

Vzhledem k velmi vážné epidemiologické situaci ve Dvoře Králové nad Labem apelujeme na rodiče, aby

 zvážili  nutnost umístění dítěte

do MŠ od 22. 2. 2021 minimálně po dobu 14 kalendářních dnů. Tak jako u všech zaměstnavatelů,

tak i u nás máme problémy s 

personálním zajištěním provozů všech pracovišť.

Děkujeme Vám za spolupráci

Vedení školy

 
  Máte doma předškoláky?

Máte doma předškoláky?

Chcete jim pomoci, aby zvládli vstup do školy bez potíží?

Nejste si jistí, co všechno by měli zvládat?

 

Každoročně rodiče předškoláků řeší, co by jejich děti měly zvládnout před nástupem do školy. Na ZŠ Schulzovy sady proto pravidelně zvali každý měsíc rodiče i s dětmi do školy v rámci akce Ze školky do školy. Bohužel koronavirová opatření již loni omezila i tyto aktivity. Letos proto přichází škola s on-line seriálem Ze školky do školy, který můžete sledovat na www.kralovedvorsko.cz. Seriál vychází každý pátek a má celkem 12. dílů. 

Odkaz na 1. díl.

https://www.kralovedvorsko.cz/vzdelavani/zakladni-skoly/zs-schulzovy-sady/zs-schulzovy-sady-pripravila-serial-pro-rodice-predskolaku.html

Odkaz na 2. díl.

https://www.kralovedvorsko.cz/umi-vase-dite-skakat-pres-svihadlo-2-dil-serialu-ze-skolky-do-skoly.html

Odkaz na 3. díl

https://www.kralovedvorsko.cz/vzdelavani/zakladni-skoly/zs-schulzovy-sady/ze-skolky-do-skoly-3-dil-samostatnost.html

 
  INFORMACE PRO RODIČE

Prosíme rodiče o MAXIMÁLNÍ OPATRNOST A OHLEDUPLNOST v této nelehké době spojené s Covidem -19.

Dbejte prosím na bezpečnost a zdraví Vašich dětí, Vás, i našich zaměstnanců.

DENNÍ PROHLÁŠENÍ, KTERÉ PODEPISUJETE, BY MĚLO BÝT V SOULADU SE ZDRAVOTNÍM STAVEM  VAŠEHO DÍTĚTE I VÁS!

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Ředitelství MŠ.

 
  Informace MŠ Slunečná - zelená budova

Vážení rodiče,

z důvodu prokázání  pozitivního testu v MŠ  je z gesce Krajské hygienické stanice a po projednání se zřizovatelem uzavřena zelená budova pracoviště Slunečná dne 25. 11. 2020.

Od  26.11. 2020 do 27. 11. 2020 je mateřská škola (zelená budova) otevřena pro  děti, které nebyly  v MŠ 18. nebo 19.11. 2020 a pro děti s prokazatelně prodělaným COVID 19. Školka bude v provozu od 6:30 do 16:30.

Pokud se nevyskytne žádný další pozitivní test, bude MŠ od pondělí v běžném provozu.

Žluté budovy se omezení netýká.

Děkujeme za pochopení a spolupráci s Vámi v této složité době,

ředitelsví MŠ

 
  Poděkování

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat, velmi si ceníme Vaší spolupráce a  dobré komunikace s mateřskou školou

v době, kdy se nacházíme v nepříznivé situaci vzniklé vlivem epidemie COVID  19.

Děkujeme Vám za Vaši ochotu a pochopení.

 

Věříme, že společně tuto situaci zvládneme a budou nás čekat jen lepší zítřky.

 

Přejeme Vám za celý kolektiv mateřské školy hodně sil a zdraví

 

 
  INFORMACE PRO RODIČE

 

- s platností od pondělí 2.11.2020 každé ráno (stejně jako v jarním období) podepíše doprovod dítěte prohlášení, že:
1.Dítě předané do kolektivu MŠ nejeví známky akutních zdravotních potíží (kašel, rýma, teplota…)
2.Dítěti ani členům společné domácnosti nebyla nařízena karanténa nebo izolace.

 
 
  

 
  INFORMACE OŠETŘOVNÉ 29. 10. 2020

Vážení rodiče,

informace týkající se čerpání krizového ošetřovného je uložena v sekci "DOKUMENTY"

Důvod uzavření zařízení: Prokázání nákazy COVID19 v mateřské škole

Děkujeme za spolupráci

Ředitelství MŠ

 

 
  Opětovné zahájení provozu MŠ Slunečná

Vážení rodiče, MŠ Slunečná zahajuje provoz od 2. 11. 2020.  Nahlaste prosím SMS zprávou docházku Vašeho dítěte ve tvaru Příjmení Jméno (dítěte) ANO/NE na tel. 731 843 967 nejpozději do 29.10.

Vzhledem k situaci, zvažte prosím své možnosti a do MŠ umístěte své děti jen pokud je to opravdu nutné.

Děti budou převzaty do MŠ jen zcela zdravé, bez příznaků jakéhokoli onemocnění. V případě výskytu příznaků během dne budeme zákonné zástupce ihned kontaktovat a apelovat na jejich okamžité vyzvednutí z MŠ.

Dodržujte prosím hygienická opatření, vstupujte pouze s rouškou, před vstupem si dezinfikujte ruce vy i vaše děti, v šatně se neshlukujte a zdržte se jen po dobu nezbytně nutnou.

Děkujeme, vedení školy

 
 
Distanční vzdělávání - MŠ Slunečná - Zelená budova

Vážení rodiče,

informace a podklady pro distanční vzdělávání naleznete v záložce zelené budovy MŠ Slunečná v "Co bylo a bude + galerie".

Zároveň všechny info a podklady budete dostávat e-mailem. (Týká se tříd Žlutá, Zelená a Červená pastelka)

Děkujeme za pochopení a spolupráci

 
  Informace k provozu MŠ v době podzimních prázdnin

Informace k provozu MŠ v době podzimních prázdnin

Vážení rodiče,

z důvodu omezení provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 v době podzimních prázdnin a v souvislosti se zvyšujícím se výskytem nákazy COVID 19 doporučujeme:

 • Je-li to alespoň trochu možné, si ponechat své děti v domácím prostředí pro maximální zajištění opatření proti šíření nákazy COVID 19.
 • Provoz pro rodiče, jejichž děti potřebují docházet do MŠ, bude v týdnu od 26. do 30. 10. 2020 zajištěn v době od 6:30 do 16:30 hodin v MŠ Elišky Krásnohorské 2428 (ředitelství školy).

Sledujte prosím i nadále web školy, prostřednictvím kterého Vás budeme informovat o aktuální situaci.

Děkujeme za podporu a pochopení

Mgr. Iva Bednářová, ředitelka školy

 
  Distanční vzdělávání předškoláků

Vážení rodiče,

 

vzhledem k současné situaci Vám zveřejňujeme informace ohledně distančního vzdělávání.

 

• Toto vzdělávání je povinné pro všechny děti předškolního věku, a proto platí i při uzavření MŠ nadále povinnost děti omlouvat (aplikace Naše MŠ), pokud se nebudou moci z nějakého důvodu vzdělávání účastnit.

• Distanční vzdělávání se uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu.

• Na stránky naší školy budou vkládány do složky „Co bylo a bude“ a "Dokumenty" různé rozmanité materiály (pracovní listy, aktivity, činnosti, odkazy apod.).

• Některé z úkolů se budou po nástupu do MŠ zakládat do portfolia dětí (o průběhu odevzdávání budete včas informováni).

• Zákonným zástupcům bude poskytována zpětná vazba (individuálně, písemně, osobně).

• Komunikace s rodiči bude probíhat dle individuálních možností zákonných zástupců (osobní účast rodiče jednou týdně, v pondělí v čase od 8:00 – 10:00 hod., písemně – elektronicky prostřednictvím webových stránek, telefonicky. Mějte se krásně, přejeme Vám hlavně pevné zdraví.

 

Vaše paní učitelky

 
  Aktualizovaná Tisková zrpráva MPSV - ošetřovné 20. 10. 2020

Vážení rodiče,

v sekci "DOKUMENTY" je vložená nová aktualizovaná tisková zpráva MPSV týkajíví se ošetřovného.

Děkujeme za pochopení

Ředitelství MŠ

 
  Aktualizace informací !!! 19. 10. 2020

Vážení rodiče,

zdůvodu prodlužování karantény a dalších prokázaných pozitivních testů je mateřská škola Slunečná 2792 po dohodě se zřizovatelem uzavřena do odvolání.

Uzavření se týká žluté i zelené budovy. V tomto termínu bude probíhat epidemické šetření, které bude ovlivňovat provoz MŠ. O provozu MŠ Vás budeme informovat.

Sledujte i nadále webové stránky MŠ

Děkujeme za pochopení, ředitelství MŠ

 
  16. 10. 2020 OŠETŘOVNÉ INFORMACE

Vážení rodiče,

Informace k ošetřovnému jsou na tomto odkazu:

https://www.mpsv.cz/osetrovne,

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/

 

Děkujeme, ředitelství MŠ

 
  Aktuality 15. 10. 2020

Pro třídu Modrá a Červená pastelka (Zelená budova) nově platí karanténní opatření do 19.10. 2020. Rizikový den kontaktu je 9.10. 2020

Děkujeme za pochopení

 
  Aktualizace Informací

15.10. 2020 Aktualizace Informací!!!!

Vážení rodiče,

Mateřská škola Slunečná 2792 je z důvodu prokázané nákazy COVID 19 jejího šíření uzavřena od 16.10. 2020 do 20.10. 2020

Děkujeme za pochopení

Ředitelství MŠ

 
  Prodloužení nařízené karantény

Vážení rodiče,

z důvodu prokázání dalšího pozitivního testu jsou z gesce Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje prodloužena karanténní opatření třídy Žlutá a zelená pastelka do 19.10. 2020.

Děkujeme za pochopení

Ředitelství MŠ

 
 

Čj. MSMT-39443/2020-2
13. října 2020
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 1“),
 informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 2“),
 V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:
• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu školní družiny, případně jiná školská zařízení).
• U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na
▪ školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;
▪ praktické školy jednoleté a dvouleté.
Nově se tedy zákaz vztahuje rovněž na přítomnost žáků a studentů na praktické výuce.
• U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat. Nově tedy není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ.
• Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a dvouletých.
• Zakazuje se škola v přírodě. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se z ní co nejdříve, pokud v tom nebrání objektivní překážky (např. prodleva v zajištění dopravy, nebo potřeba se zkoordinovat se všemi rodiči atd.).
2
Čj. MSMT-39443/2020-2
13. října 2020
• U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že se nově zakazuje pobyt ve školní družině (mimo případů uvedených výše).
• Provoz školských poradenských zařízení není usneseními vlády dotčen. Fungují i nadále při dodržování zvýšených hygienických opatření.
• Stále s výjimkou mateřských škol obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).
• Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských škol.
 Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.
• Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. Výše uvedené neplatí pro vyšší odborné školy.
 Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k dětem/žákům/studentům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna však musí dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 pro provozovny stravovacích služeb:
• Jedná se především o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry).
• Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.
• Cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou.
 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 jsou školy a školská zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České republiky.

 
  ROUŠKY od 10.09. 2020

Vážení zákonní zástupci,

s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci týkající se infekčního onemocnění COVID-19 - nařízení vlády-  prosíme všechny osoby, aby si od  10.09. 2020 při vstupu do budovy zakrily ústa a nos (rouškou, respirátorem, atd.) a dbaly na zvýšenou hygienu - desinfekce rukou při vstupu do budovy, dodržování dostatečné vzdálenosti min. 2 metry.

Děkujeme Vám za spolupráci, ředitelství MŠ

 
  Pravidla konání rodičovských schůzek

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

Úterý 15.9.2020 od 16hod. se konají RODIČOVSKÉ SCHŮZKY - v kmenových třídách dětí.

Prosíme rodiče  o jejich účast a pokud je to možné bez dětí. Rodičovské schůzky se budou konat v režimu zvýšených hygienických opateřní, Prosíme zákonné zástupce, aby si do vnitřních prostor MŠ zakryli ústa a nos (rouškou,respirátorem, atd...) a to již při vstupu do budovy MŠ, dodržujte prosím mezi sebou dostatečnou vzdálenost, nejméně dva metry, desinfekci rukou.

Děkujeme za pochopení, ředitelství MŠ

 
  Náměty a nápady pro činnosti s dětmi

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH :http://krokotak.com/, https://cz.pinterest.com/,http://www.predskolaci.cz/, http://www.sikovny-cvrcek.cz/pracovni-listy-predskolaci, https://www.facebook.com/ppporadna.cz/

A DALŠÍCH WEBOVÝCH ROZHRANÍCH JE MOŽNÉ NASBÍRAT INSPIRACI PRO JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI S DĚTMI.

 
 

 

Shrnutí základních pravidel provozu MŠ od 1.9.2020 zpracovaných podle manuálu MŠMT

 

Před prvním příchodem do MŠ nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.

ROUŠKY             zatím nejsou potřeba, ale každé dítě bude mít ve skříňce jednu roušku v zásobě

 

DESINFEKCE      doprovod dětí při vstupu do budovy, děti si ráno před předáním do třídy umyjí ruce

 

HRAČKY             hračky přinesené z domu nejsou povoleny s výjimkou plyšové na spaní, která bude pouze v postýlce

 

NEMOC              do budovy MŠ nesmí vstoupit nikdo, kdo vykazuje známky respiračního onemocnění. V případě rýmy, kašle apod. nebude dítě k předškolnímu vzdělávání přijato (pouze s potvrzením od lékaře, že tyto příznaky nejsou infekční).

 

Vše vysvětlíme (informace o akcích, stravování atd.) na schůzce pro rodiče v úterý 15. 9. 2020 v 16.00 hod., účast rodičů NUTNÁ!!!!

 

Děkujeme za spolupráci, ředitelství MŠ

 

náhodné foto
dnes je čtvrtek
6. 5. 2021

svátek má
Radoslav


Provoz MŠ:

MŠ E. Krásnohorské

6:30 - 16:30

MŠ Slunečná

6:30 - 16:30

MŠ Verdek

6:30 - 16:00
© MŠ Elišky Krásnohorské 2016 | design: Renografik | script: E-Profi