Omezení provozu v době hlavních prázdnin 2023

 

Rozpis omezení provozu  červenec a srpen - klikněte zde

Grafické znázornění provozu místa poskytovaného vzdělávání - klikněte zde

 

Vedení MŠ 

 
  Přeplatky za strvané 09-02 2022/2023

Vážení rodiče,

mateřská škola provedla vyúčtování záloh stravného za období září až únor 2022-2023,

přeplatky za stravné budou dne 21.3. 2023 vyplaceny na bankovní účty zákonných zástupců.

Prosíme Vás o kontrolu vašich účtů, v případě potřeby kontaktuje příslušné vedoucí stravování:

Ivana Šenfeldrová : MŠ Verdek, MŠ Elišky Krásnohorské

Iva Bezrová: MŠ Slunečná

Děkujeme za spolupráci

Mgr. Iva Bednářová, ředitelka školy

 
  Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Podrobné informace k průběhu a organizaci zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 

budou zveřejněny po projednání termínu a místa zápisu se zřizovatelem školy v druhé polovině měsíce března 2023.

 

Mgr. Iva Bednářová, ředitelka školy

 
  PF 2023

Domečky zahalené bílou peřinou,

sladké tajemství se šíří krajinou,

nastává krásný vánoční čas,

přejeme,

ať přijde štěstí, zdraví, pokoj a láska mezi vás.

 

Krásné Vánoce přejí děti a zaměstnanci MŠ 

 
  Provoz 2. 1. 2023

Vážení rodiče, 

Provoz mateřské školy zajišťuje v pondělí 2.1. 2023 pracoviště Elišky Krásnohorské. 

Třída Medvídci: Pro děti z MŠ Slunečná, MŠ Verdek a třídy Opičky a Medvídci - případné omluvenky zajílejte na telefonní číslo: 778 452 496 
Třída Kočiky: Pro děti ze tříd Berušky, Žabičky, Kočičky - případné omluvenky zajílejte na telefonní číslo: 778 452 803 

Děkujeme za pochopení 

Vedení MŠ

 
  Provoz MŠ 18. 11. 2022

Vážení rodiče, provoz mateřské školy v  pátek 18. 11. 2022 zajišťuje pro celý subjekt pracoviště Elišky Krásnohorské. Pro přihlášené děti ze Slunečné je připravena třída Medvědi, děti z Elišky Krásnohorské budou ve třídách Medvědi a Kočičky.

Děkujeme za pochopení, vedení MŠ

 
  Plán nadstandardních aktivit mateřské školy na školní rok 2022-2023

Mateřská škola se každým rokem zapojuje a vytváří nadstanardní aktivity nad rámec 

výchovně vzdělávacáho procesu tak, aby v průběhu celého školního roku bylo 

vzdělávání v MŠ obohacováno odalší kativity v souladu se školním vzdělávacím programem.

Divadelní představení v mateřské škole, Hankův dům atd.

Návštěva ZOOlogické zahrady - podzim Haloowen

Podzimní akce MŠ pro rodiče a děti

Den Seniorů Noc venku 

Malý zahradník Agro c.s. - celoroční projekt 

Se sokolem do života - celoroční projekt 

Návštěva tělocvičny ZŠ Strž a ZŠ Schulzovy sady

Strojení Vánočních stromečků na náměstí 

Adventní dílny v DDM 1 

Mikulášská nadílka 

Vánoční akce pro rodiče a děti 

Vánoční besídka

Karneval 

Zimní akce MŠ pro rodiče a děti 

Návštěva SPOŠ 

Vynášení Morany 

Návštěva Knihovny Slavoj 

Návštěva základních škol ZŠ Strž, ZŠ Podhrarť, ZŠ Schul. sady 

Jarní a velikonoční akce MŠ pro rodiče a děti 

Rej čarodějnic 

Strojení velikonočních břízek na náměstí 

Kruz předplavecké výuky 

Bezpečnostní den v MŠ - IZS 

Filmový festival 

Den dětí Besídky/dílničky pro rodiče 

Školní výlety 

Sportovní hry škol/ 

Fotbalový turnaj MŠ 

Šerpování předškoláku 

Spolupráce s dalšími institucemi: Hankův Dům Knihovna Slavoj DDM jednička Vánoční ozdoby 

Požární zbrojnice Areál Nový svět Základní školy ZUŠ Zimní stadion Kino Svět Muzeum

 
  Přeplatky za stravné 03-08/2022

Vážení rodiče,

mateřská škola provedla vyúčtování záloh stravného za období březen až srpen 2022,

přeplatky za stravné byly dne 22.9. 2022 vyplaceny na bankovní účty zákonných zástupců.

Prosíme Vás o kontrolu vašich účtů, v případě potřeby kontaktuje příslušné vedoucí stravování:

Ivana Šenfeldrová : MŠ Verdek, MŠ Elišky Krásnohorské

Iva Bezrová: MŠ Slunečná

Děkujeme za spolupráci

Mgr. Iva Bednářová, ředitelka školy

 
  Rodičovské schůzky 2022

 

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY PRO VŠECHNY RODIČE

8.9.2022 OD 15:30 na všech třídách

Vážení rodiče, účast na rodičovských schůzkách je pro Vás velmi důležitá, dostavte se.

Součástí Rodičovské informační schůzky budou veškeré důležité informace týkající se organizace roku

v MŠ a předání nových telefonních čísel a předání informací týkajících se aplikace Naše MŠ.

Děkujeme, vedení MŠ.

 
  Změna provozu o letních prázdninách

 

Vážení rodiče pozor,

provoz MŠ Verdek bude v době letních prázdnin probíhat z důvodu dodržení kapacity třídy a

hygienických podmínek v MŠ Elišky Krásnohorské 2428 v termínu od:

pondělí 08.08. 2022 do pátku 12.08. 2022

pondělí 15.08. 2022 do pátku 19.08. 2022

 

Děkujeme za pochopení

Ředitelství MŠ

 
  Změna výše úplaty za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání od 01.09. 2022

Vážení rodiče pozor,

od 01.09.2022 se mění výše plateb v mateřské škole viz odkaz níže.

https://mskrasnohorske.cz/soubory/0-1542.pdf?124531

Děkujeme za pochopení

Ředitelství MŠ

 
  Oprava a rekonstrukce plynového řádu a přípojek plynu MŠ SLUNEČNÁ 2792

Vážení rodiče,

V období od 30.5. 2022 do srpna 2022 bude v Ulici u matřeské školy SLUNEČNÁ

probíhat rekonstrukce plynového řádu.

V této době vzniknou  jistá dopravní omezení týkající se příjezdu k budově MŠ SLUNEČNÁ.

První etapa od 30.5. 2022 do přibližně 24.6. 2022 bude probíhat přímo v ulici před MŠ,

V této době bude neprůjezdná ulice Slunečná směrem od hlavní silnice.

Prosíme Vás o součinnost při příchodu do mateřské školy.

Využívejte příjezdovou komunikaci ze strany od žluté budovy MŠ z ulice Nedbalova nebo Na Vyhlídce.

 

Děkujeme za pochopení

Ředitelství školy

 
  Krásné Velikonoce !

 
  Krizové ošetřovné od 1.listopadu 2021

Krizové ošetřovné platí zpětně od 1.11. 2021 do 28.2.2022. 

Ošetřovné rodiče čerpají v případě, že školy zavřou třídy v souvislosti s epidemií covid-19 nebo

onemocní samotné jejich dítě nemocí covid-19.

Ošetřovné je možné čerpat po celou dobu uzavření škol nebo tříd nebo po celou dobu nařízené

individuální karantény dítěte.

Celý postup je dostupný na:

https://covid.gov.cz/situace/socialni-situace/krizove-osetrovne

 
 

Příjemné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší v novém roce 2022
přejí děti a zaměstnanci

MŠ Elišky Krásnohorské

 
  Provozu MŠ v době VÁNOČNÍCH prázdnin 2021

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

OZNAMUJEME, ŽE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN PŘERUŠEN

od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022

Ředitelství školy

 
  Informace k provozu škol od 22.11. 2021

Aktuální informace k provozu školy – Covid-19.


1. Plošné testování od 22. 11. 2021 se netýká dětí v mateřských školách.


Prosíme rodiče o kontrolu, zda má dítě v šatně ochranu dýchacích cest (roušku).

2. Nadále platí „Závazná pravidla platná od 1. 9. 2021“ včetně UPOZORNĚNÍ (zdravotní stav dítěte) zveřejněného na webu školy .
Doplňujeme: 

informujte školu o nařízené karanténě nebo výskytu onemocnění v rodině dítěte. 

důsledně dodržujte v budově školy PRAVIDLO 3R (rouška, rozestupy, ruce).

zajistěte doprovod dítěte do budovy MŠ jednou osobou.


3. Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény

znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání,

přechází nepřítomné děti na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.


4. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem vzdělávání distančním způsobem.

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.

Děti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.


5. Podmínky omlouvání absence jsou stanoveny školním řádem. Nadále platí způsoby omlouvání, u dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání je nutné omluvit dítě písemně – omluvenky.


6. Prozatím s dodržením stanovených pravidel můžeme s dětmi navštěvovat akce,

které souvisí se vzděláváním (plavání, divadlo, tvořivé dílny v muzeu atd....).

 

21. 11. 2021 Mgr. Iva Bednářová

 
  Informace COVID 19

Upozorňujeme rodiče, že v MŠ Elišky Krásnohorské a MŠ Slunečná  máme potvrzen jeden případ onemocnění Covid-19.

Berte, prosím , tuto zprávu jako informativní, čekáme na případné pokyny hygieny.

Případné dotazy směřujte na e-mail: reditelstvi@mskrasnohorske.cz

Děkujeme za pochopení

Vedení MŠ

 
  Vyúčtování stravné 2 pol. školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

ve dnech 20.9. – 24.9. 2021 byly po provedeném vyúčtování stravného (za období březen 2021- srpen 2021) odeslány přeplatky na bankovní účty plátců.

Tímto Vás žádáme o kontrolu na svých účtech.

V případě nejasností volejte vedoucí školní jídelny - sekce kontakty

V případě změny bankovního účtu prosím kontaktujte vedoucí stravování.

Děkujeme za spolupráci ředitelství školy

 
  Respirační onemocnění

Vážení rodiče, 

prosíme Vás o zhodnocení zdravotního stavu Vašeho dítěte. Pokud vykazuje známky nemoci, virózy či infekce, minimalizujte možnost plošného šíření nákazy a ponechejte si dítě v domácím ošetřování nebo navštivtě dětského lékaře. 

Děkujeme za pochopení.

Ředitelství školy

 
  Stanovení výše úplaty v měsíci červenci a srpnu

Vnitřní předpis školy o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Čl: 3 Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

1) V případě přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu na dobu delší než 5 vyučovacích

dnů, popřípadě v obou měsících se úplata poměrně sníží. Výše úplaty je v tomto případě stanovena

na částku 23,-Kč za 1 den přítomnosti dítěte vmateřské škole.

2) Pokud dítě v červenci i v srpnu nedocházelo do mateřské školy ani jeden den v měsíci, zákonný

zástupce za tyto dva měsíce úplatu neplatí.

3) Pokud dítě v době přerušení provozu mateřské školy navštěvuje jinou mateřskou školu

(kromě odloučených pracovišť Slunečná 2792 a Verdek 72), uhradí zákonný zástupce úplatu ve výši

stanovené v této mateřské škole.

 

Mgr. Iva Bednářová, ředitelka školy

 

 
  Informace k přijímacímu řízení 2021/2022

Vážení rodiče,

informace týkající přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 najdete v sekci "Zápis",

v sekci "Tiskopisy" najdete formuláře k přijímacímu řízení. Školské obvody a další dokumenty najdete v sekcu "Úřední deska"

Děkujeme za spolupráci

Ředitelství školy

 
  Informace týkající se DYSTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci Vám zveřejňujeme informace ohledně distančního vzdělávání.

 

  • Toto vzdělávání je povinné pro všechny děti předškolního věku, a proto platí i při uzavření MŠ nadále povinnost děti omlouvat (třídní telefony MŠ), pokud se nebudou moci z nějakého důvodu vzdělávání účastnit.

 

  • Distanční vzdělávání se uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a dle našeho ŠVP.

 

  • Na stránky naší školy budou vkládány do složky „Co bylo a bude“, „ Distanční vzdělávání“  různé rozmanité materiály (pracovní listy, aktivity, činnosti, odkazy apod.).

 

  • Úkoly se budou po nástupu do MŠ zakládat do portfolia dětí (o průběhu odevzdávání budete včas informováni).

 

  • Do distančního vzdělávání lze aktivně zapojit děti tím, že budou samy navrhovat témata, která chtějí prozkoumat a kterým se chtějí věnovat. Přivítáme, když se aktivně zapojíte. Vaše návrhy můžeme diskutovat při online setkáních.

 

  • Zákonným zástupcům bude poskytována zpětná vazba (individuálně, písemně, osobně). 
  • Jednou týdně se spojíme s vašimi dětmi on-line

Budeme vás předem informovat prostřednictvím SMS nebo emailem

 

  • Komunikace s rodiči bude probíhat dle individuálních možností zákonných zástupců (osobní účast rodiče, písemně – elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty, telefonicky).
  • Mějte se krásně, přejeme Vám hlavně pevné zdraví.
 
 
 
 

 

Shrnutí základních pravidel provozu MŠ od 1.9.2021 zpracovaných podle manuálu MŠMT

 

 

Před prvním příchodem do MŠ nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.

ROUŠKY             Osoby vstupující do vnitřních prostor mají zakrytá ústa a nos.  Dítě bude mít ve skříňce jednu roušku v zásobě. Děti při pobytu v MŠ roušky nosit nemusí.

 

DESINFEKCE      doprovod dětí při vstupu do budovy, děti si ráno před předáním do třídy umyjí ruce

 

HRAČKY             hračky přinesené z domu nejsou povoleny s výjimkou plyšové na spaní, která bude pouze v postýlce

 

NEMOC              do budovy MŠ nesmí vstoupit nikdo, kdo vykazuje známky respiračního onemocnění. V případě rýmy, kašle apod. nebude dítě k předškolnímu vzdělávání přijato (pouze s potvrzením od lékaře, že tyto příznaky nejsou infekční).

 

 

 

Děkujeme za spolupráci, ředitelství MŠ

 

náhodné foto
dnes je pátek
31. 3. 2023

svátek má
Kvido


Provoz MŠ:

MŠ E. Krásnohorské

6:30 - 16:30

MŠ Slunečná

6:30 - 16:30

MŠ Verdek

6:30 - 16:00
© MŠ Elišky Krásnohorské 2016 | design: Renografik | script: E-Profi