INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Milí rodiče,

informativní schůzky budou probíhat v úterý 15.6. 2021 v 16:00 na pracovištích, kam bylo Vaše dítě přijato.

(Elišky krásnohorské, Slunečná, Verdek)

Předmětem schůzky bude předání dokumentace a základních informací o provozu MŠ, z toho důvodu je účast rodičů povinná.

 Těšíme se na setkání a děkujeme za účast

 

Ředitelství školy

 

8.4. 2021 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V mateřských školách:

 • dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání
 • dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí:

V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Zákonní zástupci jsou povinni doložit potvrzení zaměstnavatele, že skutečně pracují ve výše uvedených profesích.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení:

od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti 2x týdně neinvazivními Ag testy, které jsou školou zajištěny.

Podrobně zpracovaný vnitřní předpis k testování dětí je zveřejněn  na webových stránkách školy v sekci „Úřední deska“. Prosíme všechny zákonné zástupce o jeho důkladné prostudování.

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních ZDE https://testovani.edu.cz/

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců ve školách a školských zařízení:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, 2x týdně Ag testy.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest:

Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

 

Instruktážní videa k používanému testu v MŠ (LEPU test) naleznete ZDE https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Děkujeme za spolupráci

Ředitelství MŠ

 

7.4. 2021 Aktuální informace

Vážení rodiče,

k dnešnímu dni jsme zatím nedostali žádné konkrétní informace k nástupu předškoláků,

případně dětí rodičů vybraných povolání (IZS apod.), připravovanému na pondělí 12.4.

Ihned po obdržení konkrétních informací se s Vámi neprodleně spojíme,

prosíme, sledujte bedlivě webové stránky školy, veškeré informace budou zavěšeny na web.

 

                                                                                                  Ředitelství MŠ

 

 

 

 

Aktualizace informací k 28.3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření,
 • kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021,
 •  kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení:
 • (dostupné https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM)
 •  do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Děkujeme za pochopení, ředitelství MŠ

 

 

 

20. 3. 2021 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým
 • prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM)
 • do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Děkujeme za pochopení, ředitelství MŠ

 

 

16.3. 2021

Vážení rodiče,
informace o zápisu dětí do prvních tříd základních škol města Dvůr Králové nad Labem jsou k dispozici na webových stránkách základních škol:
 
ZŠ Schulcovy sady:
www.zsdknl.cz
ZŠ 5. května:
http://zs5kvdk.cz/zapis-deti-do-1-rocniku-skolniho-roku-20212022/
ZŠ Strž:
https://www.zsstrz.cz/Skola/Aktuality/
ZŠ Podharť:
http://www.zspodhart.cz/informace-pro-zaky-a-rodice/zpravy-ze-skoly-organizacni-pokyny/1579-informace-k-zapisu-pro-sk-rok-2021-2022

Ředitelství školy

 

 

 

 

01.03. 2021

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM

Veškeré informace k ošetřovnému jsou uvedeny zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Vedení MŠ

 

Vážení rodiče,

 

na základě rozhodnutí vlády č. 200 https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

 a vzhledem k závažné epidemiologické situaci, je MŠ uzavřena od 1. 3. 2021.

Prosíme sledujte naše webové stránky, kde se dozvíte bližší informace.

Děkujeme a přejeme pevné zdraví

Ředitelství MŠ

 

 

 

Aktuální informace pracoviště MŠ Krásnohorské 2428  12.2. 2021

 

VÁŽENÍ RODIČE,

TÍMTO VÁS INFORMUJEME, ŽE VZHLEDEM K ZÁVAŽNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ A PERSONÁLNÍ SITUACI V NAŠÍ MŠ, SE SOUHLASEM ZŘIZOVATELE,

BUDE MŠ Elišky Krásnohorské 2428 uzavřena od pondělí 15.2. 2021 do 19. 2. 2021

Provoz bude zahájen v pondělí 22. 2. 2021 , v přídadě dalších změn Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení, ředitelství MŠ

 

 

 

Aktuální informace 04.02. 2021

Vážení rodiče,z důvodu šíření nákazy COVID 19 je mateřská škola SLUNEČNÁ - zelená i žlutá budova  uzavřena.

Přerušení provozu:

od pátku  05. 02.  do pátku  12.02. 2021 -  v případě změn Vás budeme informovat

Náhradní provoz v případě ukončení karantény zajišťuje MŠ Elišky Krásnohorské 2428 - docházku prosím nahlaste nejpozději do 7.2. 2021 na email: reditelstvi@mskrasnohorske.cz

Děkujeme za spolupráci.

Ředitelství MŠ

 

 

Aktuální informace o omezení provozu na pracovišti Slunečná z důvodu COVID-19 najdete

ve složkách Co bylo a bude. 

2. 2. 2021, Mgr. Jana Tremerová

 

PROVOZ MŠ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

MŠ UZAVŘENA OD 23.12.2020 DO 3.1.2021

Těšíme se na vás 4.1.2021

 

 

Informace provozu zelené budovy MŠ Slunečná od 25. 11. 2020

Vážení rodiče,

z důvodu prokázání  pozitivního testu v MŠ  je z gesce Krajské hygienické stanice a po projednání se zřizovatelem uzavřena zelená budova pracoviště Slunečná dne 25. 11. 2020.

Od  26.11. 2020 do 27. 11. 2020 je mateřská škola (zelená budova) otevřena pro  děti, které nebyly  v MŠ 18. nebo 19.11. 2020 a pro děti s prokazatelně prodělaným COVID 19. Školka bude v provozu od 6:30 do 16:30.

Pokud se nevyskytne žádný další pozitivní test, bude MŠ od pondělí v běžném provozu.

Žluté budovy se omezení netýká.

Děkujeme za pochopení a spolupráci s Vámi v této složité době,

ředitelsví MŠ

 

 

Informace k ošetřovnému 29. 10. 2020

Vážení rodiče,

informace týkající se čerpání krizového ošetřovného je uložena v sekci "DOKUMENTY"

Důvod uzavření zařízení: Prokázání nákazy COVID19 v mateřské škole

Děkujeme za spolupráci

Ředitelství MŠ

 

 

 

 

Aktualizace informací !!!  19. 10. 2020

Vážení rodiče,

zdůvodu prodlužování karantény a dalších prokázaných pozitivních testů je mateřská škola Slunečná 2792 po dohodě se zřizovatelem uzavřena do odvolání.

Uzavření se týká žluté i zelené budovy. V tomto termínu bude probíhat epidemické šetření, které bude ovlivňovat provoz MŠ. O provozu MŠ Vás budeme informovat.

Sledujte i nadále webové stránky MŠ

Děkujeme za pochopení, ředitelství MŠ

 

 

 

16.10. 2020

Vážení rodiče,

Informace k ošetřovnému jsou na tomto odkazu:

https://www.mpsv.cz/osetrovne,

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/

 

Děkujeme, ředitelství MŠ

 

 

 

15.10. 2020  Aktualizace informací !!!

Vážení zákonní zástupci,

Mateřská škola Slunečná 2792 je od 16.10. 2020 do 20. 10. 2020 vlivem prokázené nákazy COVID 19 uzavřena.

Uzavření se týká žluté i zelené budovy. V tomto termínu bude probíhat epidemické šetření, které bude ovlivňovat provoz MŠ. O provozu MŠ Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení, ředitelství MŠ

 

 

 

 

 

Vážení zákonní zástuci,

Třídy Zelená pastelka a Žlutá pastelka místa poskytovaného vzdělávání MŠ Slunečná - zelená budova jsou vlivem nařízení Krajské hygienické stanice uzavřeny.  

 

Děkujeme za pochopení

 

 

 

Podrobné informace ke covid 19 jsou k dispozici na uvedených adresách:

Veškeré kontakty MěÚ naleznete zde:

https://www.mudk.cz/redakce/index.php?clanek=122596&slozka=122262&lanG=cs&subject=2172663&short=odbor&sodbor=1838

 

Sledujte prosím i nadále web školy, prostřednictvím kterého Vás budeme informovat o aktuální situaci.

. Iva Bednářová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 


náhodné foto
dnes je pátek
30. 7. 2021

svátek má
Bořivoj


Provoz MŠ:

MŠ E. Krásnohorské

6:30 - 16:30

MŠ Slunečná

6:30 - 16:30

MŠ Verdek

6:30 - 16:00
© MŠ Elišky Krásnohorské 2016 | design: Renografik | script: E-Profi